Ivonne van de Kar


Ivonne van de Kar (1963)

Studeerde aan de Fontys Hogeschool in Sittard Geschiedenis, Nederlands en Derdewereld Studies.

was werkzaam bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking,
was docent NT2 in het volwassenenonderwijs en in een AZC.

Daarna was ik 20 jaar werkzaam als coördinator van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV).
Nu heb ik Zusterwerk opgericht; expertisecentrum voor beleid, advies en voorlichting over Mensenhandel, Migratie en Gerechtigheid.

Daarnaast ben ik werkzaam als vaste adviseur in het Provinciaal Bestuur van de Zusters van Liefde van Tilburg.